Tag : Allah dostları

Molla Câmî veya tam adıyla Nureddin Abdurrahman Câmî, (Farsça:نورالدین عبدالرحمن جامی, d. 7 Kasım 1414 – ö. 9 Kasım 1492, Herat), İranlı İslam alimi ve şair. 15. yüzyılında en iyi Fars şairlerinden ve en son önemli Sufi şairlerinden biridir. Arap edebiyatı ve felsefede derinleşerek İran’ın büyük bilginlerinden biri oldu. Tasavvuf felsefesi içinde önemli bilginlerden sayılmaktadır. ..

Read more

MOLLA FENARÎ HAZRETLERİ KİMDİR? Osmanlı tarihinin ilk şeyhulislâmı Molla Fenarî (rh.) hazretleridir. Asıl adı, Şemseddin bin Hamza olan bu meşhur âlim, 1350 Nisan’ında Teselya’nın bugün Yunanistan topraklarında kalan Fener İlçesi’nde doğduğu için, Fenârî ünvanıyla anılır. O devrin büyük âlimlerinden Mevlânâ Alâeddin Esved ve Şeyh Cemaleddin Aksarayî (rahımehümallah)’den ders görmüş, sonra Mısır’da dinî ilimler, hey’et (astronomi) ..

Read more