Tag : makale ekle

Molla Fenari Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislâmı ve büyük velî. İsmi Muhammed olup, babasınınki Hamza’dır. Nisbeleri Rûmî ve Fenârî, lakabı Şemsüddîn’dir. 1350 (H.751) senesinde Fener köyünde doğdu. Bu köyde doğması veya babasının fenercilik sanatıyla meşgûliyetinden dolayı “Fenârî” nisbetiyle meşhur oldu. Babası Muhammed Hamza, zamânının büyük velîlerindendi. Molla Fenârî küçük yaşta babasından tasavvuf yolunu öğrenmeye başladı. Mevlânâ ..

Read more

Emma testi, tüp bebek tedavisinde özellikle tekrarlayan düşükler yaşayan hastalar için son derece önemli bir testtir. Dünyanın önde gelen tüp bebek merkezlerinde kullanılmaya başlanan Emma testi Türkiye’de dünya ile eşzamanlı olarak Bahçeci merkezlerinde uygulanmaya başladı. Özellikle sağlıklı bir embriyo elde edilmiş olmasına karşın, embriyonun rahme tutulması ile ilgili sorun yaşanan vakalarda EMMA testi uygulanması halinde ..

Read more